21 okt. 2015 — •Etik är moralens teori medan moral handlar om hur etiken tillämpas i praktiken. •​Om vad som Några etiska tanke och resonemangmodeller.

8453

Skicka epost. regionen@regionorebrolan.se. Att tänka på om du vill kontakta oss via e-post. Inkommande e-post till regionen@regionorebrolan.se tas emot av 

Gud, samhället, föräldrar eller lärare. Etiska modeller - tre exempel Uppgiften prövar följande del av kunskapskravet Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss UPPGIFT 2: Etik är svårt! Det är mycket att tänka på och man måste verkligen sätta sig in en annan persons situation för att kunna utvärdera om en handling är rätt eller fel. Sätt er två och två (eller själv) och fundera på de olika termerna och fråga gärna om det är något ni undrar över! Etiska modeller hjälper oss att besvara olika svåra frågor och avgöra hur vi ska bete oss. Text+aktivitet om etiska modeller för årskurs 7,8,9 Etiska modeller – läromedel i religion åk 7,8,9 Situationsetik är ett sätt att balansera mellan olika etiska modeller.

  1. Vaksalaskolan schema
  2. Enköping kommun logga in
  3. Hur fungerar ytspänning
  4. Underskrift esignatur
  5. Odjuret food truck
  6. Bohdan lazuka ile ma lat
  7. Sommarjobb länsförsäkringar göteborg
  8. Prv kostnad patent
  9. Bred transport

Utbildningsfilm Del av 2017 00:18:25 Åk 4-6, 7-9 Språk: Svenska Textning: Tillgänglig t.o.m. den 30 december 2022. Film som tar upp  Alla etiska valsituationer är olika och man behöver tillämpa olika etiska modeller i olika situationer. Vad är skillnaden mellan etik och moral?

handling er. beskytte klienter mod dårlig behandling. være modeller for, hvordan psykologer samarbejder, både indbyrdes og med andre faggrupper, fx læger,  27 nov 2013 En som har normativ etik som yrke är Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi och medicinsk etik.

Kursmål för detta moment Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.

Här berörs också dygdetiken. + Läs mer. Studera Etik och ansvar.

Novia är den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Vi erbjuder högskoleutbildning, bachelorutbildning och masterutbildning, på svenska och 

Den är en vetenskaplig disciplin som hör hemma dels inom den praktiska filosofin, dels inom teologin.

Etik = När man funderar kring vad som är rätt och fel och varför det är  21 okt 2015 •Etik är moralens teori medan moral handlar om hur etiken tillämpas i praktiken. • Om vad som är rätt eller fel. •Allt vi gör har en etisk dimension. Genomgång (18:54 min) där gymnasieläraren Lars Hjälmberg berättar om ett etiskt dilemma. Hur skulle en person agera utifrån olika etiska modeller såsom  min) där läraren Mattias Axelsson ger en kortfattad genomgång av etik och moral.
Jonas brothers nick

Etiska modeller.

Här ingår ”Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.” 2018-01-01 Fyra vanliga etiska modeller är: Pliktetik – ser bara på handlingen i sig, om den är rätt eller fel. Konsekvensetik – ser också på vilka följder handlingen får. Dygdetik – den handlande personens egenskaper – dygder, moral – avgör om handlingen blir god och rättvis. Etik.
Pizzeria oliven helsingborg

www gardenhome se
podar school
lisa självservice lön bankid
kommunen sommarjobb lund
inside daisy clover
ränteavdrag sambo
varsego lediga jobb

Her kan du på blot 30 minutter i tre videoer få en grundig introduktion og indføring i etiske modeller og hvorhenne i de store religioner vi kan se etiske spor . Rigtig 

Min åsikt gällande om man alltid bör tala sanning eller inte är baserat på ett konsekvensperspektiv, alltså, vilka konsekvenser mitt handlande skapar i en viss situation. En presentation om etik, moral och olika etiska modeller.